Om oss

«Skal vi greie å utvikle denne regionen vidare, så treng vi fjordkryssing. Og ingen annan gong i historia har vi hatt betre mulegheiter til å ta den rette avgjerda og bygge infrastrukturen for framtidige generasjonar» 

Gunvor Ulstein

Vår historie

Hareid Fastlandssamband AS (HAFAST) blei etablert 21.03.1986. Då var tanken å få Hafast gjennomført som ein underhavstunnel under Sulafjorden. Men siden den ville blitt svært vanskeleg å få til med sine 600 meter under overflaten, blei tanken lagt til side. I stedet brukte vi all tida på å finne og tenkje ut aktuelle bruløysingar, og i 2014 vedtok regjeringa at E39 skulle gå over Hareidlandet.

I dag

Hareid Fastlandssamband AS (HAFAST) er eit regionalt samfunns- og utviklingsprosjekt som skal knytte saman den mest folketette regionen i Møre og Romsdal. Om lag 150.000 personar av fylkets 250.000 innbyggarar bor i denne regionen. 15 av fylkets 20 største private arbeidsgivarar er lokalisert i denne regionen. Statens vegvesen har lyst ut anbod på bruløysinga og skal i løpet av eit års tid kommer med forslag til traseval. Samtidig arbeidar ein for at det skal ligge inne vidare midlar til HAFAST i Nasjonal Transportplan 2022-2033. Sunnmøre er ein viktig eksportregion og fleire av aktørane i området er internasjonalt leiande. HAFAST vil gjere regionen døgnopen og transport av personar og gods enklare.


«Skal regionen vokse og utvikle seg, så må vi satse videre på samferdsel og HAFAST må på plass. Vi må stå samlet på Sunnmøre.»

Tom Harald Nesvik