Broprosjekt presentert!

Denne uken presenterte Statens Vegvesen forprosjektene for Hareid Fastlandsamband. Fem ulike mulige konsept for krysning av Sulafjorden ble presentert.

Det er lagt ned et omfattende arbeid fra grupperingene Aas-Jakobsen, Multiconsult, COWI (AMC) og Norconsult- Dr. techn. Olav Olsen for Statens Vegvesen. 

-Dette er en viktig milepæl for Hareid Fastlandsamband og Statens Vegvesen. Fem spennende alternativ ble presentert og her ligger nå et godt kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet, sier Knut Erik Eng ny styreleder og daglig leder Lene Trude Solheim i HAFAST.  

Daglig leder Lene Trude Solheim og styreleder Knut Erik Engh orienterte om HAFAST på møte med Statens Vegvesen

HAFAST jobber for å realisere broen som vil knytte sammen en bo og arbeidsmarkedsregion med over 150.000 innbyggere og skape en døgnåpen region til blant annet sykehus, akademia, næringsliv og flyplass. Statens Vegvesen har over flere år jobbet med fjordkrysningen av både Sulafjorden og Halsafjorden. Forprosjektene markerer en viktig milepæl for Statens vegvesen, men dette er også en viktig milepæl for Møre og Romsdal. 

– Nå har vi kommet ett skritt videre med målet om å knytte sammen bo- og arbeidsmarkedsregionene i fylket, og ikke minst sørge for god fremkommelighet for folk og gods, sier Ove Nesje, prosjektdirektør i Statens vegvesen.  

– De grundige tekniske gjennomførbarhetsutredningene som er utført tar vi med oss videre i beslutningsgrunnlaget for valg av brokonsept for de to fjordene, sier Jørn Arve Hasselø, prosjektleder for fjordkryssingsprosjektene Halsafjorden og Sulafjorden i Statens vegvesen. 

Stort kunnskapsgrunnlag og ny teknologi  

De to grupperingene har jobbet med å utrede flere ulike konsepter for Sulafjorden og Halsafjorden. 

Jørn Arve Hasselø forteller videre at det har vært et omfattende arbeidet med innsamling av grunnlagsmateriale for de to brokonseptene over flere år. 

-Vi har samarbeidet med ledende ingeniørselskaper innen offshore- og brukonstruksjoner, som er utført av verdensledende miljøer innen disse fagområdene. For å kunne realisere bruer over Sulafjorden og Halsafjorden er det også gjennomført flere prosjekter innen teknologiutvikling for store broer, understreket Hasselø.  

Sulafjorden er mellom 3,5 km.  til 4,0 km. bred og inntil 450 meter dyp ved de aktuelle stedene for broplassering.  

-Sulafjorden befinner seg i et værutsatte område, med sine utfordringer, datagrunnlaget gir oss inngående kunnskap om forholdene som må tas hensyn til i planleggingen av brokonsepter. Sikkerhet er grunnleggende for alt arbeidet vi utfører, og broene skal konstrueres med hundre års livstidperspektiv, forklarer Hasselø.  

I forkant av siste års arbeid med forprosjektene har Statens Vegvesen arbeidet med å innhente nødvendig datagrunnlag siden 2015. Datainnsamlingen var et nødvendig grunnlag for forprosjektene. Datagrunnlaget inneholdt blant annet målinger av: vind, oseanografiske forhold; bølger, strømninger, temperatur, dybdeforhold, marine grunnundersøkelser og seismologiske data.  

Det er utført kvantifisering og modellering av relevante laster, inkludert grensetilstander og lastkombinasjoner. Det er også gjennomført analyser av utslipp av klimagasser under produksjonen av brokonseptene. Statens vegvesen har også hatt et utstrakt FoU-samarbeid med Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Stavanger (UiS) hvor flere forskere og doktorgradsarbeider har bidratt med ny kunnskap knyttet til blant annet materialutvikling, vindmålinger på eksisterende bruer, vindberegninger/vindtunnelforsøk og bølgeberegninger/bølgelaboratorium. 

Forprosjektene vil gi Vegvesenet det faglige grunnlaget for å beslutte hvilket brokonsept som egner seg for de to fjordene. Når vi har valgt brokonsept og fått det kontrollert i henhold til håndbok N400 Broprosjektering, er vi klare for videre arbeid med kommunedelplan, reguleringsplan, kostnadsanslag og innspill til Nasjonal transportplan, avslutter Hasselø. 

Prosjektinformasjon om E39 Sulafjorden: https://www.vegvesen.no/Europa… 

Fjordkryssingene E39 Halsafjorden og Sulafjorden er en del av Ferjefri E39: www.vegvesen.no/ferjefrie39 

Stort kunnskapsgrunnlag og ny teknologi  

De to grupperingene har jobbet med å utrede flere ulike konsepter for Sulafjorden og Halsafjorden. 

Jørn Arve Hasselø forteller videre at det har vært et omfattende arbeidet med innsamling av grunnlagsmateriale for de to brokonseptene over flere år. 

-Vi har samarbeidet med ledende ingeniørselskaper innen offshore- og brukonstruksjoner, som er utført av verdensledende miljøer innen disse fagområdene. For å kunne realisere bruer over Sulafjorden og Halsafjorden er det også gjennomført flere prosjekter innen teknologiutvikling for store broer, understreket Hasselø.  

Sulafjorden er mellom 3,5 km.  til 4,0 km. bred og inntil 450 meter dyp ved de aktuelle stedene for broplassering.  

-Sulafjorden befinner seg i et værutsatte område, med sine utfordringer, datagrunnlaget gir oss inngående kunnskap om forholdene som må tas hensyn til i planleggingen av brokonsepter. Sikkerhet er grunnleggende for alt arbeidet vi utfører, og broene skal konstrueres med hundre års livstidperspektiv, forklarer Hasselø.  

I forkant av siste års arbeid med forprosjektene har Statens Vegvesen arbeidet med å innhente nødvendig datagrunnlag siden 2015. Datainnsamlingen var et nødvendig grunnlag for forprosjektene. Datagrunnlaget inneholdt blant annet målinger av: vind, oseanografiske forhold; bølger, strømninger, temperatur, dybdeforhold, marine grunnundersøkelser og seismologiske data.  

Det er utført kvantifisering og modellering av relevante laster, inkludert grensetilstander og lastkombinasjoner. Det er også gjennomført analyser av utslipp av klimagasser under produksjonen av brokonseptene. Statens vegvesen har også hatt et utstrakt FoU-samarbeid med Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Stavanger (UiS) hvor flere forskere og doktorgradsarbeider har bidratt med ny kunnskap knyttet til blant annet materialutvikling, vindmålinger på eksisterende bruer, vindberegninger/vindtunnelforsøk og bølgeberegninger/bølgelaboratorium. 

Forprosjektene vil gi Vegvesenet det faglige grunnlaget for å beslutte hvilket brokonsept som egner seg for de to fjordene. Når vi har valgt brokonsept og fått det kontrollert i henhold til håndbok N400 Broprosjektering, er vi klare for videre arbeid med kommunedelplan, reguleringsplan, kostnadsanslag og innspill til Nasjonal transportplan, avslutter Hasselø. 

Prosjektinformasjon om E39 Sulafjorden: https://www.vegvesen.no/Europa… 

Fjordkryssingene E39 Halsafjorden og Sulafjorden er en del av Ferjefri E39: www.vegvesen.no/ferjefrie39 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s