Broprosjekt presentert!

Denne uken presenterte Statens Vegvesen forprosjektene for Hareid Fastlandsamband. Fem ulike mulige konsept for krysning av Sulafjorden ble presentert. Det er lagt ned et omfattende arbeid fra grupperingene Aas-Jakobsen, Multiconsult, COWI (AMC) og Norconsult- Dr. techn. Olav Olsen for Statens Vegvesen.  -Dette er en viktig milepæl for Hareid Fastlandsamband og Statens Vegvesen. Fem spennende alternativFortsett å lese «Broprosjekt presentert!»

-Et viktig steg for realisering av HAFAST

-Vi har fått inn viktige henvisninger og presiseringer i forhold til krysning av Sulafjorden i NTP, sier styreleder i HAFAST Harald Tom Nesvik og fortsetter: Krysningen av Sulafjorden var ikke med i det opprinnelige forslaget fra regjeringen til NTP. Behandlingen i Stortingets transport og kommunikasjonskomite ble derfor viktig og det er ekstra gledelig at flertalletFortsett å lese «-Et viktig steg for realisering av HAFAST»

Alle tok gjenvalg til HAFAST-styret

– Dette viser at sentrale aktører har stor tro på at prosjektet skal realiseres, sa styreleder Nesvik da det ble klart at alle styremedlemmer og varamedlemmer tok gjenvalg til styret. I tillegg til styremedlemmer, så tok også valgkomiteen gjenvalg! Videre ble både årsregnskap og gjennomgang av emisjonen presentert samt meldingen fra styret om året 2020.Fortsett å lese «Alle tok gjenvalg til HAFAST-styret»

Hafast– ikkje eit spørsmål om, men når og korleis?

«Skal du bygge bedrift, må du bygge samfunn. Skal du bygge samfunn, må du bygge samferdsel», sa bedriftsleiar Idar Ulstein då Eiksundsambandet vart opna i 2008. Eit samband som gjorde alle samfunnsøkonomiske kalkylar og spådomar til skamme. På sju år var sambandet nedbetalt. Dette var under halvparten av den tida som var forespeila. Mobiliteten mellomFortsett å lese «Hafast– ikkje eit spørsmål om, men når og korleis?»

Hafast og klima

Det er lett å tenke at en ny bro skaper mer trafikk, mer biler og mer utslipp, og på denne måten står i strid med bærekraftig utvikling. Slik er det ikke. Et brosamband mellom Sula og Hareid vil være et viktig bidrag for en mer bærekraftig framtid for Sunnmørsregionen.