Fakta om HAFAST

Både i Noreg og i utlandet er det stort fokus på korleis samferdselssektoren kan bli grønn(-are). HAFAST ser difor stadig etter nye mogelegheiter og område innen blant anna energi, materialbruk og bærekraftige framgangsmåtar og metodar. Her kan du lese meir om korleis HAFAST stadig strekk seg for å skape ein så miljøvennleg bruløysing som mogeleg.

Hafast og klima

Det er lett å tenkje at ei ny bru skapar meir trafikk, meir bilar og meir utslipp, og på denne måten står i strid med bærekraftig utvikling. Slik er det ikkje. Eit brosamband mellom Sula og Hareid vil vere eit viktig bidrag for ein meir bærekraftig framtid for Sunnmørsregionen. 
Les meir her korleis HAFAST-prosjektet jobber aktivt for å vere bærekraftige.

Eit sterkare og samla Sunnmøre

På berre ti år har Eiksundsambandet firedobla trafikken og økt samhandlinga på Søre Sunnmøre. No skal Hafast binde sammen heile Sunnmøre.
Les meir her om mogelegheitene og fordelane med bruløysinga.

Kva kan Hafast bety for deg?

Ei bruløysing mellom Sula og Hareid skapar ikkje berre ein forskjell for trafikk og verdiskapning, men også for deg og dine. Les meir her kva Hafast kan bety for deg.