Hva kan Hafast bety for deg?

En broløsning mellom Sula og Hareid skaper ikke bare en forskjell for trafikk og verdiskapning, men også for deg og dine.

Trygghet

Å vite at en får rask hjelp, assistanse eller leveranse uansett hvor man bosetter seg er en viktig forutsetning for å føle seg trygg, tilfreds og få tilhørighet der en bor. Med et brosamband vil det bli enklere for deg å kunne reise når du vil, uansett tid på døgnet. Å bo slik at en har anledning til å komme frem i tide er nødvendig for folk, og det vil Hafast gjøre enklere med broløsningen.  

Mer tid

Dagens samfunn utvikler seg stadig raskere og krever mer innovative og tidsbesparende løsninger og infrastruktur. Med Hafast skapes det raskere forbindelser, bedre trafikkflyt og ikke minst mer tid til deg og dine. Å kutte ned reisetiden med 40 minutter mellom Hareid og Ålesund får en vesentlig verdi i hverdagen for alle som benytter seg av disse strekningene. Å komme hjem i god nok tid til å rekke alt man skal på ettermiddagen og kveld er noe alle ønsker, som Hafast gjør mulig.  

Flere muligheter

Med Hafast skapes det flere og nye muligheter. Å skape gode forbindelser og knytte sammen Sunnmøre med bro vil ha en stor betydning for regionen. Reisevei og reisetid til jobb er en viktig faktor når man skal bosette seg. Jobbmulighetene i regionen øker, når man ikke lenger er avhengig av ferge. Med Hafast øker man muligheten til å jobbe lengre unna uten å ha for lang reisetid. For deg betyr dette også et bredere kulturtilbud, flere møteplasser og flere fritidsaktiviteter. Hafast gir deg anledning til å bli en mer aktiv samfunnsborger, som er viktig for at hjemkommunen din og Sunnmørsregionen blir mer attraktiv for nært og fjernt.